Leerdoelen

Bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen coach

 

Leerdoelen

Tijdens het bekwamingstraject leer je:

  • De uitgangspunten en de inzet van de Op Maat Begrijpend Lezen training.
  • Omgaan met het “Diagnostische Kompas”, zodat leesvereisten en vaardigheden in kaart worden gebracht.
  • Specifieke effectieve instructies, werkvormen en interventies inzetten, waardoor kinderen een gewenste actieve, betrokken leeshouding ontwikkelen.
  • LeesstrategieĆ«n inzetten en gebruiken als hulpmiddel.

De theorie wordt onderbouwd vanuit wetenschappelijke literatuur.