Leerdoelen

Bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen coach

 

Leerdoelen

Het bekwamingstraject Op Maat Begrijpend Lezen coach bestaat uit maatwerk.
Tijdens het bekwamingstraject leer je:

  • De uitgangspunten en de inzet van de Op Maat Begrijpend Lezen training.
  • Omgaan met het “Diagnostische Kompas”, zodat leesvereisten en vaardigheden in kaart worden gebracht.
  • Specifieke effectieve instructies, werkvormen en interventies inzetten, waardoor kinderen een gewenste actieve, betrokken leeshouding ontwikkelen.
  • Leesstrategieën inzetten en gebruiken als hulpmiddel.

Tijdens het traject ontvangt de coach toegang tot het digitale programma, de bijbehorende materialen en het boek: Op Maat Begrijpend Lezen, de praktische handleiding. In de handleiding  wordt de theorie beschreven die ingezet wordt bij de diagnostiek en de pedagogische en didactische begeleiding. De theorie wordt onderbouwd vanuit wetenschappelijke literatuur.

Afronding bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen              

Nadat je met succes het traject hebt doorlopen, ontvang je het Op Maat Begrijpend Lezen certificaat en kan je kinderen met de Op Maat Begrijpend Lezen training gaan begeleiden.

Uitsluitend gecertificeerde coaches kunnen kinderen bij Daniëlle van der Zalm, Leer- en gedragsspecialist voor de Op Maat Begrijpend Lezen training aanmelden, zodat de training geactiveerd kan worden. Tevens kan de naam van de school op de kaart van de website geplaatst worden, zodat je laat zien dat je met de Op Maat Begrijpend Lezen training werkt.