Effectieve instructie

Ontwikkelen

Met plezier lezen

Op Maat Begrijpend Lezen


Een unieke training

Hindernissen worden omgedraaid
en
succeservaringen worden gecreëerd.

Goed kunnen lezen is essentieel voor kinderen. Een goede leesvaardigheid is
een voorwaarde voor succes op school en voor de verdere toekomst.

Op Maat Begrijpend Lezen

In 7 of 8 lessen één of twee niveaus omhoog!

Er wordt aangesloten bij de specifieke behoeften van kinderen door in te spelen op de belangrijke
aspecten van begrijpend lezen. Uit nul- en nametingen blijkt dat kinderen veelal één of twee niveaus
omhoog gaan op landelijk genormeerde toetsen. Dit is zichtbaar met metingen
van o.a. de Citotoets Begrijpend lezen.

 

 

Op Maat Begrijpend Lezen is: “Ontwikkelen.”

De training is gebaseerd op de nieuwste inzichten van effectief begrijpend leesonderwijs!