Effectieve instructie

Ontwikkelen

Met plezier lezen

Op Maat Begrijpend Lezen

=
Een unieke training met effectieve begeleiding.
Hindernissen worden omgedraaid
en
succeservaringen worden gecreëerd.

 

Goed kunnen lezen is de basis voor alle leren. Een goede leesvaardigheid is een
voorwaarde voor succes op school en voor de verdere toekomst.

Op Maat Begrijpend Lezen

In 7 of 8 lessen één of twee niveaus omhoog!

Er wordt aangesloten bij de specifieke behoeften van kinderen door in te spelen op de belangrijke aspecten van begrijpend lezen. Uit nul- en nametingen blijkt dat kinderen veelal één of twee niveaus omhoog gaan op landelijk genormeerde toetsen. Dit is zichtbaar met metingen van o.a. de Citotoets Begrijpend lezen.

Op Maat Begrijpend Lezen is: “Ontwikkelen.”
De training is gebaseerd op de nieuwste inzichten van effectief begrijpend leesonderwijs!