Maatwerkbegeleiding

+

Op Maat Begrijpend Lezen

=

Ontwikkelen

Op Maat Begrijpend Lezen!

=
Een unieke training met maatwerkbegeleiding.
Hindernissen worden omgedraaid
en
succeservaringen worden gecreëerd.

 

Goed kunnen lezen is de basis voor alle leren. Een goede leesvaardigheid is een
voorwaarde voor succes op school en voor de verdere toekomst!

Op Maat Begrijpend Lezen!

Met 7 of 8 lessen een niveau omhoog!

Er wordt aangesloten bij de specifieke behoeften van het kind door de aanbieding van de 6 pijlers. Uit nul- en nametingen blijkt dat het kind veelal een niveau omhoog gaat op landelijk genormeerde toetsen. Dit is zichtbaar met metingen van o.a. de Cito-toets Begrijpend Lezen.

Op Maat Begrijpend Lezen is: “Ontwikkelen”
De training is gebaseerd op de nieuwste inzichten van effectief begrijpend leesonderwijs!