De Methodiek

 

De training is zeer effectief en sluit aan bij pedagogische en didactische behoeften van kinderen

De Op Maat Begrijpend Lezen training is een unieke methodiek, die oog heeft voor effectief begrijpend leesonderwijs en kinderen verder helpt met het ontwikkelen van de gewenste begrijpend leesvaardigheden. Het is ontwikkeld door Daniëlle van der Zalm, Leer-en  gedragsspecialist en ontstaan na uitgebreid literatuuronderzoek over de leesprocessen waarmee men rekening dient te houden. Studie naar waaraan krachtige leesdidactiek moet voldoen en onderzoek naar de effecten en beoordeling van het programma. Hierdoor is er een leerlijn voor groep 1 t/m 8 ontstaan en een effectieve digitale training voor groep 5,6,7 en 8 die aansluit bij de specifieke pedagogische en didactische behoeften van kinderen. Daardoor is de ondersteuning voor alle kinderen passend en kunnen hun kwaliteiten tot uiting komen.

 

De methodiek die hulp biedt

Op Maat Begrijpend Lezen speelt in op de belangrijkste componenten die een rol spelen bij begrijpend lezen en hun beïnvloedende aspecten. De belangrijke componenten zijn: de Instructie, Leerling en de Tekst. Ook wordt er ingespeeld op nog twee andere belangrijke componenten, namelijk de Diagnostiek / Doelmatigheid.

 

Het begrijpend lezenmodel
Het begrijpend lezenmodel van Daniëlle van der Zalm, 2020 is ontstaan na uitgebreid literatuuronderzoek en is een weergave van de elementen waarmee binnen het begrijpend leesproces rekening gehouden dient te worden. Tevens kun je lezen hoe Op Maat Begrijpend Lezen inspeelt op de vier componenten en de beïnvloedende aspecten die een rol spelen bij begrijpend lezen. De uitgangspunten van de Op Maat Begrijpend Lezen training zijn gebaseerd op bewezen aanpakken. Ofwel er is gekozen voor interventies met een effectgrootte hoger dan 0,4. Hattie, 2013 stelt dat ideeën met een effectgrootte hoger dan 0,4 de moeite waard zijn.

De methodiek is gebaseerd op zes pijlers!

  1. Informatie
  2. Begrijpen, inleven en uitleggen
  3. Verwijzingen
  4. Inhoud
  5. Verbanden
  6. Structuur

Aansluitend volgt er een Toets. Indien nodig is er Extra Oefenstof.

Op Maat Begrijpend Lezen training

De digitale training voor leerlingen bestaat uit 7 of 8 lessen met diverse uitdagende, betekenisvolle teksten, met verschillende type vragen, berust zich op de zes pijlers van het begrijpend lezen en is afgestemd op de kerndoelen.
Het digitale leerkrachtgedeelte is zo ingedeeld, dat je in één overzicht ziet, welk materiaal er nodig is voor de les. Je vindt er o.a. materialen t.b.v. De Diagnostiek en materialen om met de Op Maat Begrijpend Lezen training aan de slag te gaan, zoals een Praktische handleiding, Instructiekaarten, Digibordsoftware, Video’s e.d. Daarnaast vindt de leerkracht in zijn dashboard een overzicht op zowel individueel als op groepsniveau van de behaalde resultaten van de gemaakte taak. Doelgericht werken aan opbrengsten door gebruik te maken van (toets)gegevens wordt gezien als een zeer effectieve strategie om de leerprestaties van leerlingen te optimaliseren.

Werkwijze
De Op Maat Begrijpend Lezen training van 7 of 8 lessen kan op elk gewenst moment en naast elke reguliere methode worden ingezet. Op interactieve wijze wordt er verbinding gelegd tussen het lezen van teksten en het beantwoorden van verschillende typen vragen. Tevens zijn er materialen ter visuele ondersteuning. Samen geeft dit inzicht in wat er besproken en geleerd is en kunnen de geleerde, gewenste vaardigheden die leiden tot tekstbegrip zowel binnen het begrijpend leesonderwijs als bij andere vakgebieden worden ingezet.