De Methodiek

Op Maat Begrijpend Lezen training
De Op Maat Begrijpend Lezen training is een unieke methodiek, die oog heeft voor effectief begrijpend leesonderwijs en kinderen verder helpt met het ontwikkelen van de gewenste begrijpend leesvaardigheden. Het is ontwikkeld door Daniëlle van der Zalm, Leer-en  gedragsspecialist. Door haar ervaring met haar praktijk voor Onderwijs Op Maat en het volgen van studies heeft zij een effectieve training kunnen ontwikkelen voor kinderen van de bassischool uit groep 5/6 en groep 7/8, die aansluit bij de specifieke pedagogische en didactische behoeften van kinderen.  Hierdoor is de ondersteuning voor alle kinderen passend en kunnen de kwaliteiten tot uiting komen.

Uitgangspunten
Op Maat begrijpend lezen heeft een training ontwikkeld, die inspeelt op de drie beïnvloedende factoren die een rol spelen bij begrijpend lezen te weten De Tekst, De Leerling en De Instructie. Ook wordt er ingespeeld op de andere belangrijke aspecten zoals De Diagnostiek en Doelmatigheid die een rol spelen bij begrijpend lezen.

Het begrijpend lezenmodel
Het begrijpend lezenmodel van Daniëlle van der Zalm is een weergave van de complexiteit van begrijpend lezen. Tevens kun je lezen hoe Op Maat Begrijpend Lezen inspeelt op de beïnvloedende factoren die een rol spelen bij begrijpend lezen.

Diagnostiek en Doelmatigheid
Het begrijpend lezenmodel

 

De methodiek is gebaseerd op 6 pijlers!

  1. Informatie
  2. Begrijpen, inleven en uitleggen
  3. Verwijzingen
  4. Inhoud
  5. Verbanden
  6. Structuur

Aansluitend volgt er een toets. Indien nodig is er Extra Oefenstof.

 

Werkwijze
De Op Maat Begrijpend Lezen training van 7 of 8 lessen kan op elk gewenst moment en naast elke reguliere methode worden ingezet. Op interactieve wijze wordt er verbinding gelegd tussen het lezen van teksten en het beantwoorden van verschillende typen vragen. Tevens zijn er materialen ter visuele ondersteuning. Samen geeft dit inzicht in wat er besproken en geleerd is.