De Methodiek

De training is zeer effectief en sluit aan bij pedagogische en didactische behoeften van kinderen

De Op Maat Begrijpend Lezen trainingsmethode is ontwikkeld door Daniëlle van der Zalm, Leer-en  gedragsspecialist. Door haar ervaring met haar praktijk voor Onderwijs Op Maat en het volgen van diverse studies heeft zij een effectieve en unieke training kunnen ontwikkelen. De training geldt als zeer effectief en is geschikt voor de groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8. Natuurlijk is bij het ontwikkelen van de hulp bij begrijpend lezen aansluiting gezocht bij de specifieke pedagogische en didactische behoeften van kinderen. Hierdoor is de ondersteuning voor alle kinderen passend en kunnen kunnen hun kwaliteiten tot uiting komen.

De perfecte hulp bij begrijpend lezen

Op Maat Begrijpend Lezen speelt in op de diverse niveaus en de beïnvloedende factoren die een rol spelen bij begrijpend lezen, te weten op het niveau van de tekst, de leerling en de instructie. Ook wordt er ingespeeld op de andere belangrijke aspecten, zoals de diagnostiek en doelmatigheid.

Het begrijpend lezenmodel
Het begrijpend lezenmodel van Daniëlle van der Zalm is een weergave van de complexiteit van begrijpend lezen. Tevens kun je lezen hoe Op Maat Begrijpend Lezen inspeelt op de diverse niveaus en de beïnvloedende factoren die een rol spelen bij begrijpend lezen.

 

De methodiek is gebaseerd op zes pijlers!

  1. Informatie
  2. Begrijpen, inleven en uitleggen
  3. Verwijzingen
  4. Inhoud
  5. Verbanden
  6. Structuur

Aansluitend volgt er een toets. Indien nodig is er extra oefenstof.

 

Werkwijze
De Op Maat Begrijpend Lezen training van 7 of 8 lessen kan op elk gewenst moment en naast elke reguliere methode worden ingezet. Op interactieve wijze wordt er verbinding gelegd tussen het lezen van teksten en het beantwoorden van verschillende typen vragen. Tevens zijn er materialen ter visuele ondersteuning. Samen geeft dit inzicht in wat er besproken en geleerd is.