De Methodiek

De training is zeer effectief en sluit aan bij pedagogische en didactische behoeften van kinderen

De Op Maat Begrijpend Lezen training is een unieke methodiek, die oog heeft voor effectief begrijpend leesonderwijs en kinderen verder helpt met het ontwikkelen van de gewenste begrijpend leesvaardigheden. Het is ontwikkeld door Daniëlle van der Zalm, Leer-en  gedragsspecialist. Door haar ervaring met haar praktijk voor Onderwijs Op Maat en het volgen van diverse studies heeft zij een effectieve en unieke training kunnen ontwikkelen voor kinderen van de basisschool uit groep 5, 6, 7  en 8 die aansluit bij de specifieke pedagogische en didactische behoeften van kinderen. Hierdoor is de ondersteuning voor alle kinderen passend en kunnen hun kwaliteiten tot uiting komen.

De methodiek die hulp biedt

Op Maat Begrijpend Lezen speelt in op de belangrijkste componenten die een rol spelen bij begrijpend lezen en hun beïnvloedende aspecten. De belangrijke componenten zijn: de Instructie, Leerling en de Tekst. Ook wordt er ingespeeld op nog twee andere belangrijke componenten, zoals de Diagnostiek / Doelmatigheid.

Het begrijpend lezenmodel
Het begrijpend lezenmodel van Daniëlle van der Zalm is een weergave van de complexiteit van begrijpend lezen. Tevens kun je lezen hoe Op Maat Begrijpend Lezen inspeelt op de diverse componenten en de beïnvloedende aspecten die een rol spelen bij begrijpend lezen.

 

De methodiek is gebaseerd op zes pijlers!

  1. Informatie
  2. Begrijpen, inleven en uitleggen
  3. Verwijzingen
  4. Inhoud
  5. Verbanden
  6. Structuur

Aansluitend volgt er een toets. Indien nodig is er extra oefenstof.

 

Werkwijze
De Op Maat Begrijpend Lezen training van 7 of 8 lessen kan op elk gewenst moment en naast elke reguliere methode worden ingezet. Op interactieve wijze wordt er verbinding gelegd tussen het lezen van teksten en het beantwoorden van verschillende typen vragen. Tevens zijn er materialen ter visuele ondersteuning. Samen geeft dit inzicht in wat er besproken en geleerd is.