Scholing

Begrijpend Lezen kun je onderwijzen (Routman). Het aanbieden van begrijpend lezen vraagt om kennis. Dat is de reden dat Op Maat Begrijpend Lezen ondersteuning biedt bij de invoering van de methodiek en het leerkrachthandelen. Veel scholen volgen het bekwaamheidstraject en voeren onder begeleiding de Op Maat Begrijpend Lezen methodiek in. De begeleiding is altijd maatwerk.

Bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen coach 

 

Inhoud Bekwaamheidtraject Op Maat Begrijpend Lezen coach 

Op Maat Begrijpend Lezen training © vraagt om een specifieke aanpak en kan niet worden gezien als een losstaande digitale training, die zonder enige begeleiding inzetbaar is. Het bekwaamheidstraject stelt je in staat om de digitale training te kunnen begeleiden. De training is een onderdeel van een al effectief gebleken methodiek. Aan de training moet diagnostiek en indicatiestelling op de vereiste leesvaardigheden vooraf gaan. Tijdens het bekwaamheidstraject leer je naast diagnosticeren ook effectieve instructies, interventies inzetten op het gebied van leesproblemen,  het werkgeheugen en de motivatie. Kortom je leert omgaan met de kenmerken van kinderen die hindernissen ervaren op het gebied van begrijpend lezen. Om die reden is er ondersteuning voor scholen, zodat de vereiste diagnostiek en de interactieve begeleiding gewaarborgd wordt.