Scholing

Begrijpend Lezen kun je onderwijzen (Routman, 2008). Het vergroten van de kwaliteit van het begrijpend leesonderwijs vraagt om een schoolbrede aanpak en om kennis. Dat is de reden dat Op Maat Begrijpend Lezen ondersteuning biedt bij de invoering van de doorgaande leerlijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen, de methodiek en het leerkrachthandelen. Veel scholen volgen het bekwaamheidstraject en voeren onder begeleiding de Op Maat Begrijpend Lezen methodiek in. De begeleiding is altijd maatwerk.

Bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen

Inhoud Bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen

Het bekwaamheidstraject stelt je in staat om een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8 

te realiseren en de digitale training te kunnen onderwijzen. De digitale training is een onderdeel 

van een al effectief gebleken methodiek. Naast theoretische inzichten ga je met praktische opdrachten

aan de slag. Aan de training moet diagnostiek en indicatiestelling op de vereiste leesvaardigheden

vooraf gaan. Tijdens het bekwaamheidstraject leer je naast diagnosticeren ook effectieve instructies,

 interventies inzetten op het gebied van leesproblemen,  het werkgeheugen en de motivatie. Kortom 

je leert hoe je kan inspelen op de componenten en de beïnvloedende aspecten die een rol spelen bij 

begrijpend lezen en interventies toepassen binnen je begrijpend leesonderwijs, maar ook bij andere 

vakgebieden (transfer) die leiden tot leesbegrip bij de leerlingen.