Leerdoelen

Bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen

Begrijpend lezen is het inzetten van een actieve leeshouding die leidt tot tekstbegrip en de basis voor al het leren en wordt beïnvloed door de wisselwerking tussen vier componenten te weten, de diagnostiek/doelmatigheid de instructie, de leerling en de tekst en hun beïnvloedende aspecten. (van der Zalm, 2020).


Leerdoelen

Tijdens het bekwaamheidstraject leer je:

  • Het belang van Begrijpend Lezen, de doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8.
  • De uitgangspunten en de inzet van de Op Maat Begrijpend Lezen training.
  • Omgaan met het “Diagnostische Kompas”, zodat leesvereisten en vaardigheden in kaart worden gebracht.
  • Specifieke effectieve instructies, werkvormen en interventies inzetten, waardoor kinderen een gewenste actieve, betrokken leeshouding ontwikkelen die leidt tot tekstbegrip.
  • Leesstrategieën inzetten en gebruiken als hulpmiddel.
  • Er is oog voor de transfer. Er is expliciete aandacht voor het systematisch toepassen van de geleerde vaardigheden bij andere vakgebieden.
 

De theorie wordt onderbouwd vanuit wetenschappelijke literatuur. De Op Maat Begrijpend Lezen training is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten van effectief begrijpend leesonderwijs.