De Methodiek

Op Maat Begrijpend Lezen training
De Op Maat Begrijpend Lezen training is een unieke methodiek, die kinderen verder helpt met het ontwikkelen van de gewenste begrijpend leesvaardigheden. Het is ontwikkeld door Daniëlle van der Zalm, Leer-en  gedragsspecialist. Door haar ervaring met haar praktijk voor Onderwijs Op Maat en het volgen van studies heeft zij een effectieve training kunnen ontwikkelen voor kinderen van de bassischool uit groep 5/6 en groep 7/8. Daarnaast is er een training voor kinderen van 9 t/m 13 jaar met Autisme of ADHD ontwikkeld, die aansluit bij de specifieke pedagogische en didactische behoeften van het kind.

Doel van de training
De overzichtelijke training is gebaseerd op recente, effectief bewezen wetenschappelijke theorieën. Door in te spelen op de beïnvloedende factoren van de tekst, het kind en de instructie kan er door de gecertificeerde coach maatwerk begeleiding geboden worden aan ieder kind. Hierdoor kan het kind een actieve leeshouding ontwikkelen die daadwerkelijk leidt tot leesbegrip. Uit de vele testresultaten (vanaf 2015)  blijkt dat een kind veelal een niveau hoger scoort op methode toetsen en op landelijk genormeerde toetsen zoals bijv.  Cito.

 

De methodiek is gebaseerd op 6 pijlers!

  • Informatie
  • Begrijpen, inleven en uitleggen
  • Verwijzingen
  • Inhoud
  • Verbanden
  • Structuur

Aansluitend volgt er een Toets. Indien nodig is er Extra oefenstof.

Werkwijze
Via de gestructureerde, interactieve training van 7 of 8 lessen  staan er verschillende soorten teksten centraal en wordt er geleerd hoe je de sturingsstrategieën, leesstrategieën en herstelstrategieën kan inzetten als hulpmiddel. Tevens zijn er materialen ter visuele ondersteuning, zodat het kind de gewenste actieve leeshouding kan ontwikkelen.