Op Maat Begrijpend Lezen voor kinderen met ASS/AD(H)D

Training voor kinderen met ASS en/of AD(H)D
De unieke digitale training helpt kinderen van 9 t/m 13 jaar met de diagnose of kenmerken van ASS en/of AD(H)D verder met het ontwikkelen van hun specifieke begrijpend leesvaardigheden.

Welke trainer?
De Op Maat Begrijpend Lezen training wordt begeleid door een Gecertificeerde coach. De gecertificeerde coaches werken uitsluitend volgens de methodiek en met resultaat. Onder de rubriek Gecertificeerde coaches kunt u een coach zoeken bij u in de buurt.

De aanmelding
Alleen een gecertificeerde Op Maat Begrijpend Lezen coach kan uw kind aanmelden, zodat de kwaliteit van de gegeven training gewaarborgd is. Onder de rubriek Gecertificeerde coaches kunt u een coach zoeken bij u in de buurt.

Tarieven
De Op Maat Begrijpend Lezen training is een unieke methodiek, die kinderen verder helpt met het ontwikkelen van de begrijpend leesvaardigheden. Het is ontwikkeld door Daniëlle van der Zalm, Leer-en gedragsspecialist. Door haar ervaring met haar praktijk voor Onderwijs Op Maat en het volgen van studies heeft zij een training kunnen ontwikkelen voor kinderen uit groep 5/6, groep 7/8 en voor kinderen van 9 t/m 13 jaar met ASS/ADHD die aansluit bij de specifieke pedagogische en didactische behoeften van het kind. Een gecertifieerde Op Maat Begrijpend Lezen coach kan de digitale training inkopen. Ouders kunnen ervoor kiezen de kosten zelf te vergoeden. School kan ook kiezen om de training in te kopen, veelal vanuit het zorgbudget van een leerling. De digitale training bedraagt €100,00. Deze kosten zullen onder andere worden gebruikt voor het doorontwikkelen van de Op Maat Begrijpend Lezen training en het financieren van vervolgonderzoek.
De coach maakt afspraken met u over de afdracht van deze kosten. De tarieven van de coaches voor het begeleidingstraject stemt u af met de gecertificeerde coach.

Maatwerkbegeleiding
Na de aanmelding bij één van de gecertificeerde coaches is het van belang dat er een gesprek plaatsvindt om persoonlijk kennis met elkaar te maken en de maatwerkbegeleiding voor het begrijpend lezen te bespreken. Het is aanbevelenswaardig om informatie als onderzoeksverslagen, rapporten, toetsgegevens van het Cito Leerlingvolgsysteem e.d. mee te nemen. (Dit kunt u navragen bij de Intern Begeleider van uw school, graag de grafieken). Hierdoor kunnen de Begrijpend leesvereisten (kennis, strategieën, vaardigheden) in kaart worden gebracht. Vervolgens bestaat de begeleiding uit een kennismakingsles, de aanbieding van 7 of 8 lessen en een evaluatiegesprek.

Toestemmingsverklaring
Bij aanmelding wordt er een toestemmingsverklaring gevraagd om toetsgegevens anoniem te gebruiken voor later wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsverbetering.

Aanmelden