Bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen coach 

Aanmelden

 
Het bekwamingstraject Op Maat Begrijpend Lezen coach bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur.
Tijdens het bekwamingstraject leer je:

  • De uitgangspunten en de inzet van de Op Maat Begrijpend Lezen Training
  • Het leren diagnosticeren van de leesvereisten
  • Het gebruik van specifieke effectieve instructies en werkvormen en interventies die een gewenste actieve, betrokken leeshouding ontwikkelen bij het kind.
  • Hoe leesstrategieën gebruikt moeten worden als hulpmiddel.

Tijdens het traject ontvang je het boek: Op Maat Begrijpend Lezen, de praktische handleiding. In de handleiding  wordt de theorie beschreven die ingezet wordt bij de diagnostiek en de pedagogische en didactische individuele begeleiding. De theorie wordt onderbouwd vanuit wetenschappelijke literatuur.

De kosten voor het bekwamingstraject  zijn € 695,00 in een groep van maximaal 12 personen. Dit is inclusief materialen en koffie of thee.

Afronding bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen              
Nadat je met succes het traject hebt doorlopen, krijg je het Op Maat Begrijpend lezen certificaat en kan je kinderen met de Op Maat Begrijpend Lezen Training gaan begeleiden.

Uitsluitend gecertificeerde begeleiders kunnen kinderen bij Daniëlle van der Zalm, Leer- en gedragsspecialist voor de Op Maat Begrijpend Lezen Training aanmelden. Tevens kan je naam en adres wanneer je dit wenst op de kaart van de website geplaatst worden, zodat je laat zien dat je met de Op Maat Begrijpend Lezen Training werkt.