Bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen coach 

Aanmelden

Inhoud Bekwaamheidtraject Op Maat Begrijpend Lezen coach 

Op Maat begrijpend Lezen © vraagt om een specifieke aanpak. Het bekwaamheidstraject stelt je in staat om de digitale training te kunnen begeleiden. De training is een onderdeel van een al effectief gebleken methodiek. Aan de training moet diagnostiek en indicatiestelling op de vereiste leesvaardigheden vooraf gaan. Tijdens het bekwaamheidstraject leer je naast diagnosticeren, effectieve instructies, interventies inzetten op het gebied van leesproblemen,  het werkgeheugen en de motivatie. Kortom je leert omgaan met de kenmerken van kinderen die een achterstand hebben op het gebied van begrijpend lezen. Om die reden worden er eisen gesteld aan de coaches en/of instellingen/praktijken, zodat de vereiste diagnostiek en de interactieve begeleiding gewaarborgd wordt.