Effectieve instructie

Ontwikkelen

Met plezier lezen

Informatie over Op Maat Begrijpend Lezen

Hulp begrijpend lezen

Goed kunnen lezen is essentieel voor kinderen. Goed kunnen lezen vormt namelijk de basis voor alles wat een kind wilt gaan leren. Wie succesvol wil zijn op school, die dient over voldoende leesvaardigheid te beschikken. Omdat die leesvaardigheid soms wel enige hulp kan gebruiken, ontwikkelde ik een unieke training. Het is de perfecte hulp bij begrijpend lezen.

Neem contact op

Volgens de meest recente inzichten op het gebied van effectief begrijpend lezen

De hulp bij begrijpend lezen die ik ontwikkelde, is buitengewoon succesvol. In ongeveer acht lessen kan het niveau één en soms wel twee niveaus omhoog gaan. De training sluit aan bij de specifieke behoefte van kinderen door in te spelen op de belangrijkste aspecten van begrijpend lezen. De resultaten worden inzichtelijk gemaakt middels onder meer metingen van de Cito-toets begrijpend lezen. Bij de hulp bij begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van de meest recente inzichten op het gebied van effectief begrijpend leesonderwijs.

Methodiek

De training is zeer effectief en sluit aan bij pedagogische en didactische behoeften van kinderen

De methode zoals ik die bied in het kader van hulp bij begrijpend lezen is uniek. Kinderen worden echt geholpen bij de ontwikkeling van de gewenste vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen. De training geldt als zeer effectief en is geschikt voor de groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8. Natuurlijk is bij het ontwikkelen van de hulp bij begrijpend lezen aansluiting gezocht bij de specifieke pedagogische en didactische behoeften van kinderen. Zo kunnen de kinderen ondersteuning krijgen die past en kunnen hun kwaliteiten tot volle wasdom komen.

Meer informatie

De perfecte hulp bij begrijpend lezen

De hulp bij begrijpend lezen speelt in op de verschillende niveaus die er zijn zoals ook rekening gehouden wordt met beïnvloedende factoren, factoren die eventueel van invloed kunnen zijn bij begrijpend lezen. Bij het samenstellen van onze trainingen is ook nadrukkelijk ingespeeld op andere belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld de diagnostiek en de doelmatigheid. Ik kan kinderen simpelweg perfecte hulp bieden bij begrijpend lezen. Niet elk kind begrijpt wat hij of zij leest. Het is uitermate belangrijk dat er extra aandacht is wanneer dit niet het geval is. Het is daarbij van groot belang dat die extra hulp maatwerk is en precies dat maatwerk is wat ik met mijn effectieve training kan bieden. De eerste resultaten zijn na acht weken al significant en niet onbelangrijk is dat de extra hulp die geboden wordt is ontwikkeld door een leer- en gedragsspecialist.

Contact opnemen

Tevens biedt ik als leer-en gedragsspecialist Onderwijs op Maat aan. Ik kijk naar wat een kind wel kan en werk samen met kind en school om zo hun kwaliteiten tot bloei te laten komen. Kijk voor meer informatie over mijn werkzaamheden vanuit mijn praktijk Onderwijs op Maat: Meer informatie