Het begrijpend lezenmodel

 

De Instructie

 • Er wordt gewerkt met een instructiemodel, die differentiatie mogelijk maakt.
 • Interactie over de inhoud van de tekst en leren omgaan met passages en moeilijke woorden met het oog op leesbegrip.
 • Effectieve instructie en feedback op de taak, het proces, de zelfregulatie en het kind.
 • Er is aandacht voor samenwerken.
 • Er is oog voor de transfer. Ofwel de vaardigheden kunnen gemakkelijk worden ingezet bij andere vakken.

"

De leerling

 • Uit resultaten van enquêtes blijkt dat kinderen meer leesplezier ervaren. Ofwel de intrinsieke leesmotivatie bevordert.
 • Er kan aangesloten worden bij de verschillen tussen de leerlingen en de behoefte van het kind.
 • Het kind kan een passende leeshouding inzetten, die leidt tot leesbegrip.

"

De tekst

 • Er worden teksten met diverse onderwerpen aangeboden, die uitdagend en betekenisvol zijn.
 • Op Maat begrijpend lezen biedt verschillende soorten teksten met een duidelijke structuur aan, die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van het kind.

Andere aspecten die een rol spelen bij begrijpend lezen!

Diagnostiek

 • Het “Diagnostisch kompas” stelt je in staat om in een kort tijdsbestek en op een gemakkelijke wijze de leesvoorwaarden en leesvaardigheden in kaart te brengen.

"

Doelmatigheid

 • Er wordt gewerkt met heldere doelen en verwachtingen die zijn afgestemd op de kerndoelen.
 • Er is aandacht voor de 7 evidenced based leesstrategieën die als hulpmiddel worden ingezet en leiden tot leesbegrip.
 • Onderzoeksresultaten tonen aan dat 90% van alle leerlingen het referentieniveau 2F behaald na het volgen van de 7 Op Maat Begrijpend lezen trainingssessies. Ofwel bijna alle leerlingen stijgen 1 of 2 niveaus op landelijk genormeerde toetsen zoals bijv. Cito of de IEP toets.