Op Maat Begrijpend Lezen voor kinderen uit groep 5 / 6

Training voor kinderen uit groep 5/6
Er is een training voor kinderen uit groep 5-6 die begrijpend leesvaardigheden onvoldoende beheersen.

Welke trainer?
De Op Maat Begrijpend Lezen training wordt begeleid door Daniëlle van der Zalm, Leer- en gedragsspecialist en vindt in haar praktijk, of op school plaats.

De aanmelding
Een leerling aanmelden kan eenvoudig via het aanmeldformulier op de website. Wanneer u uw kind aanmeldt, zal Daniëlle van der Zalm contact met u opnemen.

Tarieven
De training bestaat uit 7 of 8 sessies,  á € 50,00 per sessie van 60 minuten. Sommige kinderen hebben meer sessies nodig om de vaardigheden van het begrijpend lezen onder de knie te krijgen. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat het jonge kind minder onderwijstijd aan begrijpend lezen heeft besteed. Indien er meer sessies noodzakelijk zijn, dan zal dit tijdig gecommuniceerd worden.

Toestemmingsverklaring
Bij aanmelding wordt er een toestemmingsverklaring gevraagd om toetsgegevens van begrijpend lezen anoniem te gebruiken voor later wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsverbetering.

Maatwerkbegeleiding
Na de aanmelding via het aanmeldformulier vindt er een intake plaats om persoonlijk kennis met elkaar te maken en de begeleiding op maat voor het begrijpend lezen te bespreken. Het is aanbevelenswaardig om informatie als onderzoeksverslagen, rapporten, toetsgegevens van het Cito Leerlingvolgsysteem, e.d. mee te nemen. (Dit kunt u navragen bij de Intern Begeleider van uw school, graag de grafieken). Hierdoor kunnen de Begrijpend leesvereisten (kennis, strategieën, vaardigheden) in kaart worden gebracht. Vervolgens bestaat de begeleiding uit de aanbieding van 7 of 8 lessen en een evaluatiegesprek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Aanmelden