Op Maat Begrijpend Lezen voor kinderen uit groep 7 /8

Training voor kinderen uit groep 7/8
De unieke training helpt kinderen uit groep 7-8 verder met het ontwikkelen van hun specifieke begrijpend leesvaardigheden.

Welke trainer?
De Op Maat Begrijpend Lezen training wordt begeleid door Daniëlle van der Zalm, Leer- en gedragsspecialist en vindt in haar praktijk, of op school plaats.

De aanmelding
Een leerling aanmelden kan eenvoudig via het aanmeldformulier op de website. Wanneer u uw kind aanmeldt, zal Daniëlle van der Zalm contact met u opnemen.

Tarieven
De training bestaat uit 7 of 8 sessies, á € 50,00 per sessie van 60 minuten. Door de reeds opgedane kennis van het kind op het gebied van begrijpend lezen op school en in het dagelijks leven kan d.m.v. de begeleidde training er in een kort tijdsbestek ontwikkeling plaatsvinden.

Toestemmingsverklaring
Bij aanmelding wordt er een toestemmingsverklaring gevraagd om toetsgegevens van begrijpend lezen anoniem te gebruiken voor later wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsverbetering.

Maatwerkbegeleiding
Na de aanmelding via het contactformulier vindt er een intake plaats om persoonlijk kennis met elkaar te maken en de maatwerkbegeleiding voor het begrijpend lezen te bespreken. Het is aanbevelenswaardig om informatie als onderzoeksverslagen, rapporten, toetsgegevens van het Cito Leerlingvolgsysteem e.d. mee te nemen. (Dit kunt u navragen bij de Intern Begeleider van uw school, graag de grafieken). Hierdoor kunnen de Begrijpend leesvereisten (kennis, strategieën, vaardigheden) in kaart worden gebracht. Vervolgens bestaat de begeleiding uit de aanbieding van 7 of 8 lessen en een evaluatiegesprek.

Aanmelden