Inhoud Bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen

Het bekwaamheidstraject stelt je in staat om een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8 

te realiseren en de digitale training te kunnen onderwijzen. De digitale training is een onderdeel 

van een al effectief gebleken methodiek. Naast theoretische inzichten ga je met praktische opdrachten

aan de slag. Aan de training moet diagnostiek en indicatiestelling op de vereiste leesvaardigheden

vooraf gaan. Tijdens het bekwaamheidstraject leer je naast diagnosticeren ook effectieve instructies,

 interventies inzetten op het gebied van leesproblemen,  het werkgeheugen en de motivatie. Kortom 

je leert hoe je kan inspelen op de componenten en de beïnvloedende aspecten die een rol spelen bij 

begrijpend lezen en interventies toepassen binnen je begrijpend leesonderwijs, maar ook bij andere 

vakgebieden (transfer) die leiden tot leesbegrip bij de leerlingen.  

 

Begrijpend lezen is het inzetten van een actieve leeshouding die leidt tot tekstbegrip en de basis voor al het leren en wordt beïnvloed door de wisselwerking tussen vier componenten te weten, de diagnostiek/doelmatigheid de instructie, de leerling en de tekst en hun beïnvloedende aspecten. (van der Zalm, 2020).

 

Leerdoelen

Tijdens het bekwaamheidstraject leer je:

  • Het belang van Begrijpend Lezen, de doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8.
  • De uitgangspunten en de inzet van de Op Maat Begrijpend Lezen training.
  • Omgaan met het “Diagnostische Kompas”, zodat leesvereisten en vaardigheden in kaart worden gebracht.
  • Specifieke effectieve instructies, werkvormen en interventies inzetten, waardoor kinderen een gewenste actieve, betrokken leeshouding ontwikkelen die leidt tot tekstbegrip.
  • Leesstrategieën inzetten en gebruiken als hulpmiddel.
  • Er is oog voor de transfer. Er is expliciete aandacht voor het systematisch toepassen van de geleerde vaardigheden bij andere vakgebieden.
 

De theorie wordt onderbouwd vanuit wetenschappelijke literatuur. De Op Maat Begrijpend Lezen training is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten van effectief begrijpend leesonderwijs.


Data-opslag

De gegevens over de prestaties van de kinderen worden opgeslagen in een centraal databestand. De gebruikers hebben zelf toegang tot het gedeelte van het centrale databestand waarin de trainingsresultaten van hun leerlingen te zien zijn. Daniëlle van der Zalm, Leer- en gedragsspecialist kan de gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor wordt aan de school/ouders aan het begin van de training schriftelijk toestemming gevraagd.

 

Trainingsdagen
De trainingsdagen zullen in overleg met de school afgestemd worden. De afgelopen  periode zijn er meerdere bekwaamheidstrajecten succesvol afgerond.

 

Interesse

Informatie en/of aanmelding voor het bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen kan je verkrijgen door het Contactformulier op de website in te vullen.