Aanmelden

Trainingen

Scholingsaanbod

Op Maat Begrijpend Lezen voor kinderen uit groep 5/6

Gecertificeerde coach

Op Maat Begrijpend Lezen voor kinderen uit groep 7/8
Bekwaamheidstraject Op Maat Begrijpend Lezen coach